[مردان مد] - [کفش]

جیپ مردان شمارنده | دمپایی مردانه چرم تنفس صندل تابستان گاه به گاه JH028

جیپ مردان شمارنده | دمپایی مردانه چرم تنفس صندل تابستان گاه به گاه JH028
شناسه: 9140000030
قیمت 31.88$
فروخته شده / باقی می ماند 1/9
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

سال فصل:

بهار 2012

سبک:

پنجه

مورد:

JH028

نام تجاری:

جیپ / جیپ

تنها مواد:

لاستیک

سبک:

فراغت

سبک زیربخش:

گاه به گاه هر روز

مواد بالا:

چرم

فصل:

تابستان

طبقه بندی رنگ:

DG تیره قهوه سبز شرکت رنگ

حجم:

39 40 41 42 43 44

پاشنه:

تخت با

مناسبت:

ساحل شنی