[مردان مد] - [کفش]

جیپ مردان شمارنده | دمپایی مردانه چرم تنفس صندل تابستان گاه به گاه JH028

شناسه: -9140000030
قیمت 15.86$
فروخته شده / باقی می ماند 10/4
کارخانه
منقضی شده و یا لغو

سال فصل:

بهار 2012

سبک:

پنجه

مورد:

JH028

نام تجاری:

جیپ / جیپ

تنها مواد:

لاستیک

سبک:

فراغت

سبک زیربخش:

گاه به گاه هر روز

مواد بالا:

چرم

فصل:

تابستان

طبقه بندی رنگ:

DG تیره قهوه سبز شرکت رنگ

حجم:

39 40 41 42 43 44

پاشنه:

تخت با

مناسبت:

ساحل شنی