[لوازم جانبی موبایل] - [مورد پوشش تلفن]

Huawei در افتخار بازی 6X 6X پوسته تلفن پوشش سیلیکون محافظ BLN-AL10 پوسته نرم افت مقاومت همه جانبه مدل های زن مته

Huawei در افتخار بازی 6X 6X پوسته تلفن پوشش سیلیکون محافظ BLN-AL10 پوسته نرم افت مقاومت همه جانبه مدل های زن مته
شناسه: 5740000030
قیمت 1.73$
فروخته شده / باقی می ماند 65/48277
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

بافت حفاظتی:

چسب نرم

سبک:

مورد محافظ

سبک:

اروپا و امریکا

مدل های تلفن همراه مناسب:

هوآوی / هوآوی

مدل هوآوی:

افتخار 6X

مارک:

مارشال

مدل:

افتخار 6X

شرکت تولیدی:

شنژن Manmotech شرکت فناوری، آموزشی ویبولیتین

طبقه بندی رنگ:

بخش حفاری لبه سمت مه "KT گربه تمام صفحه بند فیلم هدیه + مه بخش حفاری لبه سمت بر روی صفحه" تمام صفحه + غشاء تسمه یا طناب هدیه بخش حفاری لبه سمت گل رز »پودر وحشتناک، تمام صفحه بند فیلم هدیه + مه لبه سمت بخش حفاری 'قرمز ققنوس، تمام صفحه بند فیلم هدیه + مه لبه سمت بخش حفاری صفحه نمایش + هدیه غشاء کامل "هیچ حلقه' بخش تسمه یا طناب لبه در حالی که حفاری" گربه KT 'روی صفحه نمایش کامل + غشاء هدیه بخش تسمه یا طناب لبه در حالی که حفاری بر روی صفحه «هدایای تسمه یا طناب صفحه نمایش کامل + بخش لبه غشایی در حالی که حفاری «سفید وحشتناک" تمام صفحه + هدیه غشاء بخش تسمه یا طناب لبه در حالی که حفاری، ققنوس "تمام صفحه + غشاء هدیه لبه تسمه یا طناب بخش در حالی که حفاری بند فیلم تمام صفحه هدیه 'هیچ حلقه' + لبه گل رز» KT گربه بر روی صفحه نمایش، بند فیلم تمام صفحه هدیه + سمت مه "هیچ حلقه 'صفحه نمایش + غشاء هدیه لبه کامل تسمه یا طناب، KT گربه روی صفحه نمایش + غشاء هدیه لبه کامل تسمه یا طناب' 'صفحه نمایش کامل + غشاء هدیه لبه تسمه یا طناب گل رز» در صفحه «هدایای تسمه یا طناب صفحه نمایش کامل + غشاء لبه "نه حلقه" تمام صفحه + هدیه غشاء تسمه یا طناب