[کیف و دکوراسیون] - [گوشواره]

دلا | S925 منگوله گوش نقره ای بخش طولانی از خط | ساده گوشواره مروارید تقلید | پوشیدن دو گوشواره سبک مد

شناسه: -4840000030
قیمت 18.1$
فروخته شده / باقی می ماند 4/415
کارخانه
منقضی شده و یا لغو

زمان به بازار:

2016 زمستان

نام تجاری:

دارا / دلا

آیا مراکز همان پاراگراف:

این

مواد:

نقره

کانال های فروش نوع:

مراکز همان پاراگراف (فروش آنلاین و آفلاین)

طبقه بندی رنگ:

سفید نقره ای نقره ای سیاه گل یخ گل یخ

سبک:

ژاپن و کره جنوبی

الگو:

ستاره / خورشید و ماه / ابر / جهان

استفاده از جنس:

زن

مورد:

Y354

ساختار:

جدید

آیا نقطه:

سهام

محدوده قیمت:

101-200

عجیب و غریب جدید:

تازه پخته شده

موزاییک مواد:

سنگ نقره ای منبت کاری