[کیف و دکوراسیون] - [گردنبند]

سحر و جادو 999 طلا نقره آویز مهر و موم کوچک شش کلمات آویز نقره ای نقره ای نقره دستبند نقره ای

سحر و جادو 999 طلا نقره آویز مهر و موم کوچک شش کلمات آویز نقره ای نقره ای نقره دستبند نقره ای
شناسه: 455330000030
قیمت 34.24$
فروخته شده / باقی می ماند 0/1999
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

زمان به بازار:

پاییز و زمستان سال 2017

مواد:

نقره ای

مواد فلزی:

نقره ای کامل

مارک:

BAISHENGFOOK / پارکسون

الگوی:

دیگران

سبک:

طراحی اصلی

جنسیت قابل اجرا:

زن و شوهر

آیا نقطه:

ساختن

مواد موزاییک:

مجهز نیست

شرایط:

جدید

طبقه بندی رنگ:

15 گرم

محدوده قیمت:

401-500 یوان

عجیب و غریب جدید:

تازه پخته شده

مورد:

XZLZ5L9SM24