[مردان مد] - [ژاکت بهار]

TYAKASHA Takasar پارک سری مردان ژاکت آبی ژاکت ژاکت NGM24

TYAKASHA Takasar پارک سری مردان ژاکت آبی ژاکت ژاکت NGM24
شناسه: 452630000030
قیمت 63.91$
فروخته شده / باقی می ماند 9/152
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

لیست سال فصل:

زمستان 2017

ترکیب مواد:

پنبه 58.7٪ پلی آمید (پلی آمید) 31.2٪ پشم 10.1٪

مورد:

T17DMNGM24N

سبک:

ژاکت کش باف پشمی

یقه:

گرد گرد

رنگ:

رنگ شکل

اندازه:

S M

مارک:

TYAKASHA

آستین:

آستین بلند

سبک پایه:

جوانان محبوب