[کلاه گیس و زیبایی] - [جواهرات ناخن]

ابزار ناخن لوازم | قرمز شطرنجی مد پاراگراف کوتاه ناخن جعلی Patch یک قطعه | HanFeng به پایان رسید یک قطعه

شناسه: -4240000030
قیمت 1.93$
فروخته شده / باقی می ماند 6/9
کارخانه
منقضی شده و یا لغو

وزن خالص:

24

Nail محصولات:

ابزار ناخن

ابزار زیبایی رده:

ناخن نادرست

طبقه بندی رنگ:

با چسب

مشخصات نوع:

مشخصات عادی

نام تجاری:

شعر DENESY / دای از En

ناخن محصولات لهستانی / ناخن محصول تنها:

زرشکی لباس منزل گرم ترکیب و مطابقت پاراگراف کوتاه ناخن جعلی

مناسب برای پوست:

هر پوست

منبع:

چین

مشخصات:

ورق قیمت جعبه کمربند ناخن 24 شامل چسب،

استفاده از محصول:

را انتخاب کنید از یک جعبه به اندازه خود را برای چسب استفاده ناخن و یا دو طرفه چسب ناخن به ناخن لهستانی می توانید کمی آخرین