[کلاه گیس و زیبایی] - [قطعه مو]

مات موی مو ریشه مو پاشنه پلاستیکی پد پنهان نامرئی | هر دو طرف پچ

مات موی مو ریشه مو پاشنه پلاستیکی پد پنهان نامرئی | هر دو طرف پچ
شناسه: 373540000030
قیمت 11.06$
فروخته شده / باقی می ماند 15/1910
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

مارک:

کوچک هفت

کلاه گیس ها

پچ سر

طبقه بندی رنگ:

طبیعی تیره قهوه ای تیره قهوه ای قهوه ای قرمز

مواد مو:

موی واقعی

اثربخشی:

افزایش حجم مو

ویژگی های لوازم آرایشی:

یک ظاهر طراحی شده مو

111111111111