[محصولات دیجیتال] - [اسکنر بارکد]

WeiRong میکرو کانال کابل پرداخت اسکن اسکن کد تفنگ | بارکد سوپر مارکت بیان تفنگ اختصاصی تنها با یک نوار تفنگ است

WeiRong میکرو کانال کابل پرداخت اسکن اسکن کد تفنگ | بارکد سوپر مارکت بیان تفنگ اختصاصی تنها با یک نوار تفنگ است
شناسه: 3640000030
قیمت 25.47$
فروخته شده / باقی می ماند 38/13366
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

نام تجاری:

WEIRONG

طبقه بندی رنگ:

سیمی عادی یک بعدی بخش (300 بار / ثانیه یک بعدی صفحه نمایش تلفن پشتیبانی کد اسکن) سیمی معمولی بخش دو بعدی (300 بار / ثانیه 1D / 2D QR Alipay به کد اسکن میکرو کانال) کابل بالا پایان بخش دو بعدی (400 بار / ثانیه 1D / 2D پرداخت کد کامل کد پو اسکن کانال) مدل دو بعدی معمولی سیمی و استنت