[صفحه اصلی محصولات] - [خانه روزانه]

مواد مخدر 10 سوسک خانه سوسک سوسک روشن قوی داخلی به جز خمیر چسبنده شکارچی برای کشتن سوسک هیئت مدیره پودر حشره کش

مواد مخدر 10 سوسک خانه سوسک سوسک روشن قوی داخلی به جز خمیر چسبنده شکارچی برای کشتن سوسک هیئت مدیره پودر حشره کش
شناسه: 2440000030
قیمت 2.53$
فروخته شده / باقی می ماند 1182689/758762
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

نام تجاری:

جین Daxia

مدل:

JDX002

شکل فیزیکی:

جامد

مناسب برای:

سوسک حمام