[لوازم جانبی خودرو] - [تصفیه کننده هوا]

حایر تصفیه کننده هوا خودرو Q8 آنیون علاوه بر فرمالدئید علاوه بر بوی تصفیه کننده هوا میکروب کشی اشعه ماوراء بنفش

حایر تصفیه کننده هوا خودرو Q8 آنیون علاوه بر فرمالدئید علاوه بر بوی تصفیه کننده هوا میکروب کشی اشعه ماوراء بنفش
شناسه: 17940000030
قیمت 47.89$
فروخته شده / باقی می ماند 1/811
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

اصل تصفیه:

فیلتر HEPA یون منفی

مارک:

حایر / حایر

مدل:

Q8

نشانگر خاموش:

40-50dB (A)

طبقه بندی رنگ:

استاندارد (با فیلتر) استاندارد + 2 فیلتر استاندارد + 4 فیلتر استاندارد + 1 فیلتر

حجم هوا:

11-20 متر مکعب در ساعت

فضای قابل اجرا:

10-20 متر مکعب

حالت قدرت:

قدرت سبکتر سیگار

تابع:

از بین بردن استریلیزاسیون غبار تصفیه بوی