[لوازم جانبی خودرو] - [تصفیه کننده هوا]

حایر تصفیه کننده هوا خودرو Q8 آنیون علاوه بر فرمالدئید علاوه بر بوی تصفیه کننده هوا میکروب کشی اشعه ماوراء بنفش

شناسه: -17940000030
قیمت 47.89$
فروخته شده / باقی می ماند 1/811
کارخانه
منقضی شده و یا لغو

اصل تصفیه:

فیلتر HEPA یون منفی

مارک:

حایر / حایر

مدل:

Q8

نشانگر خاموش:

40-50dB (A)

طبقه بندی رنگ:

استاندارد (با فیلتر) استاندارد + 2 فیلتر استاندارد + 4 فیلتر استاندارد + 1 فیلتر

حجم هوا:

11-20 متر مکعب در ساعت

فضای قابل اجرا:

10-20 متر مکعب

حالت قدرت:

قدرت سبکتر سیگار

تابع:

از بین بردن استریلیزاسیون غبار تصفیه بوی