[کودک و مادر] - [حفاظت از اشعه]

جینگ چی کت و شلوار تابش پیش بند لباس زایمان پیش بند نقره ای واقعی پتو پتو الیاف تابش اشعه لباس

جینگ چی کت و شلوار تابش پیش بند لباس زایمان پیش بند نقره ای واقعی پتو پتو الیاف تابش اشعه لباس
شناسه: 15540000030
قیمت 65.35$
فروخته شده / باقی می ماند 19/284
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

نام تجاری:

JOYNCLEON / جینگ چی

مدل:

J068201

طبقه بندی رنگ:

پوست صورتی (تغذیه کلاه پوست صورتی) صورتی عمیق (عمیق پوشش فرستنده صورتی) آبی (آبی کلاه تغذیه) نور بنفش (نور خوراک کلاه بنفش)

مورد:

J068201

حجم:

یک اندازه

پارچه:

فیبر نقره ای

فصل:

فصل اربعه