[ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์] - [สัญญาณเตือนไฟไหม้]

ฮอร์นปลุก | เตือนภัย | ปลุก | ไซเรน | เดซิเบลสูง 130Db | ปลุกลำโพงโฮสต์ | ออด

ฮอร์นปลุก | เตือนภัย | ปลุก | ไซเรน | เดซิเบลสูง 130Db | ปลุกลำโพงโฮสต์ | ออด
รหัสสินค้า: 1360000030
ราคาต่อหน่วย 7.19$
ปริมาณ ขาย 44
หุ้น ที่มีจำหน่าย 32

ยี่ห้อ:

KOB

รุ่น:

KT-BJ02

ไซเรนปลุกไซเรนฮอร์น 130Db ปลุกเดซิเบลสูงกริ่งลำโพงโฮสต์

ไซเรนปลุกไซเรนฮอร์น 130Db ปลุกเดซิเบลสูงกริ่งลำโพงโฮสต์

ไซเรนปลุกไซเรนฮอร์น 130Db ปลุกเดซิเบลสูงกริ่งลำโพงโฮสต์