[ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์] - [สัญญาณเตือนไฟไหม้]

ฮอร์นปลุก | เตือนภัย | ปลุก | ไซเรน | เดซิเบลสูง 130Db | ปลุกลำโพงโฮสต์ | ออด

รหัส: -1360000030
ราคา 7.21$
ขาย / ยังคงอยู่ 44/32
โรงงาน
หมดอายุหรือยกเลิก

ยี่ห้อ:

KOB

รุ่น:

KT-BJ02
¥95 ขาย 2,451
¥155 ขาย 265
¥75 ขาย 45,411
¥280.00 ขาย 124
¥255.00 ขาย 652
¥295 ขาย 241
¥34 ขาย 25,451
¥43 ขาย 32,511
¥145 ขาย 1,254
¥125 ขาย 254
¥255 ขาย 235
¥8.00 ขาย 1,254
¥5.50 ขาย 685
¥16.00 ขาย 652
¥29 ขาย 2,365
¥3.50 ขาย 1,254

ไซเรนปลุกไซเรนฮอร์น 130Db ปลุกเดซิเบลสูงกริ่งลำโพงโฮสต์

ไซเรนปลุกไซเรนฮอร์น 130Db ปลุกเดซิเบลสูงกริ่งลำโพงโฮสต์

ไซเรนปลุกไซเรนฮอร์น 130Db ปลุกเดซิเบลสูงกริ่งลำโพงโฮสต์