[บ้านและที่ทำงาน] - [การประพันธ์ดนตรี]

เฮงระดับเลเซอร์อินฟราเรดระดับขาตั้งขาตั้งกล้องวัดลวดอลูมิเนียมโปรเจ็คเตอร์สายขาตั้งกล้อง

เฮงระดับเลเซอร์อินฟราเรดระดับขาตั้งขาตั้งกล้องวัดลวดอลูมิเนียมโปรเจ็คเตอร์สายขาตั้งกล้อง
รหัส: 13540000030
ราคา 4.65$
ขาย / ยังคงอยู่ 138/50315
โรงงาน การเชื่อมต่อทางออกโดยตรงจากโรงงาน

ยี่ห้อ:

เฮง (Hardware)

รุ่น:

SJJ-01

รายการ:

SJJ-01

การจัดหมวดหมู่สี:

ขาตั้งกล้อง 1.5 เมตร 1.2 เมตร 3.5 เมตรขาตั้งกล้องขาตั้งเสา 4 เมตร + 4 เมตรป๋อขาตั้งกล้อง

ปรับปรุงและการก่อสร้างเนื้อหา:

วิศวกรรมการติดตั้ง