[خانه و دفتر] - [ابزار دقیق]

هنگ سطح لیزر مادون قرمز سطح سه پایه سنج سیم آلومینیوم پروژکتور خط سه پایه

هنگ سطح لیزر مادون قرمز سطح سه پایه سنج سیم آلومینیوم پروژکتور خط سه پایه
شناسه: 13540000030
قیمت 4.65$
فروخته شده / باقی می ماند 138/50315
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

نام تجاری:

هنگ (سخت افزار)

مدل:

SJJ-01

مورد:

SJJ-01

طبقه بندی رنگ:

سه پایه 1.5 متر 1.2 متر 3.5 متر سه پایه سه پایه بالادست 4 متر + 4 متر سه پایه قدم زنی با تبختر

نوسازی و ساخت و ساز محتوای:

مهندسی نصب و راه اندازی