[کیف و دکوراسیون] - [گوشواره]

ZENGLIU هجوم شخصیت کره ای از مردم گوشواره زنان | گوشواره ساده و خوی وحشی بخش طولانی از گوشواره اغراق آمیز اروپایی و آمریکایی

شناسه: -12640000030
قیمت 9.45$
فروخته شده / باقی می ماند 29/19
کارخانه
منقضی شده و یا لغو

زمان به بازار:

2017 بهار و تابستان

نام تجاری:

ZENGLIU

آیا مراکز همان پاراگراف:

این

مواد:

آلیاژ / نقره ای / روکش طلا

کانال های فروش نوع:

مراکز همان پاراگراف (فروش آنلاین و آفلاین)

سبک:

اروپا

الگو:

دیگر

استفاده از جنس:

زن

مورد:

ZL1668

ساختار:

جدید

آیا نقطه:

سهام

محدوده قیمت:

51-100

عجیب و غریب جدید:

تازه پخته شده

موزاییک مواد:

پیاده