led40cm studio specializing in small mini soft boxes Taobao photographed shooting table still life props suit

led40cm studio specializing in small mini soft boxes Taobao photographed shooting table still life props suit
38.66USD
 

Product description:Photographed minus 10
Seller Promotion
2016-07-31 22:43 deadline
A limited number of buying it!
Single order:
full 158 Save yuan 10 yuan Free shipping (Free shipping area: Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shandong, Shanghai, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Hubei, Hunan, Henan, Guangdong, Guangxi, Fujian, Chongqing, Sichuan, Yunnan, Guizhou Shaanxi)