DJI big Xinjiang E2000 - 2170 carbon fiber folding oar | paddle clip | for 6010 motor

DJI big Xinjiang E2000 - 2170 carbon fiber folding oar | paddle clip | for 6010 motor
 

Product description:

Product parameters:

  • Brand: DJI / big Xinjiang
  • Model: E2000 blade
  • Color Classification: 2170 carbon fiber folding oar reverse oar blade (CW) single product 2170 carbon fiber folding oar blade (CCW) single product 2170 carbon fiber folding blade reverse oar + 2170 (CW) Paddle + paddle clip (CCW) 2170 folding paddle paddle clip a single product