Single needle cap five round needle mouth three round needle to take the seven-pin | Wenxiu pigment supplies

Single needle cap five round needle mouth three round needle to take the seven-pin | Wenxiu pigment supplies
 

Product description:

Product parameters:

  • Product Name: Ti Weiya needle to take
  • Color Category: single needle to take three-pin take a five-pin take a seven-pin to take five rows of pins to take seven rows of pins to take a slender single needle take a long three needle take
  • Brand: Ti Weiya
  • Name: Needle to take