Ou Sate | LED lamp cup COB spotlight bulb MR16 light source 9W7W5W3W GU10 GU5.3 E27

Ou Sate | LED lamp cup COB spotlight bulb MR16 light source 9W7W5W3W GU10 GU5.3 E27
 

Product description:

Product parameters:

 • Brand: Ousuo Te
 • Model: K-dp0010
 • Warranty period: 2 years
 • COB models GU5.3 lamp holder (220V voltage) COB models GU10 lamp (220V voltage) COB models E27 lamp (220V voltage) COB models MR16 lamp (12V voltage) E27 bulb (220V voltage) (220V) lamp bead models GU10 lamp (220V) lamp beads E27 lamp (220V) lamp beads MR16 lamp (12V)
 • Suitable for: indoor special lighting
 • Power: 3 5 7 10
 • Lamp holder connector (lamp type): E27 GU5.3 GU10 MR16
 • Light color: warm white


Event Name: Store Activities Event date: December 23 08:54 to December 30 08:54
 • Single orders over 50 yuan ,Less 2 yuan ,(Including Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan , Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia),
 • Single orders over 100 yuan ,By 5 yuan ,(Including Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan , Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia),
 • Single orders over 200 yuan ,By 12 yuan ,(Including Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan , Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia),
 • Single orders over 300 yuan ,By 18 yuan ,(Including Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan , Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia),
 • Single orders over 400 yuan ,By 25 yuan ,(Including Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan , Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia),
 • Single orders over 500 yuan ,By 35 yuan ,(Including Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan , Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia),

'Ousot.' Intelligent IC driver COB light Cup'

'COB lamp cup quality upgrade'

Product Score Up to 4.9 'Really Good'

'Buy peace of mind, with rest assured'

Minimum 5 characters

'Lamp cup selection model, please look for voltage'

220V Voltage: GU10, GU5.3, E27 lamp cups

12V Voltage: MR16 lamp cup