Simon Simon switch socket panel 55 series of champagne gold alarm switch N55901-56 genuine

Simon Simon switch socket panel 55 series of champagne gold alarm switch N55901-56 genuine
 

Product description:

Product parameters:

  • Product Name: Simon switch socket 55 series champagne gold ...
  • Brand: Simon / Simon
  • Model: + -N55901-56