Youshi DS50 financial binding machine | manual punching machine hot melt riveting tube accounting documents voucher binding machine

Youshi DS50 financial binding machine | manual punching machine hot melt riveting tube accounting documents voucher binding machine
 

Product description:

Product parameters:

  • Binding machine brand: You Mashi
  • Model: DS50


__________