DJI Dajiang | E305 power suit | 2312E brushless motors | 20A ESC | 9450 paddle

DJI Dajiang | E305 power suit | 2312E brushless motors | 20A ESC | 9450 paddle
56.69USD
 

Product description:

Product parameters:

  • Brand: DJI / Dajiang
  • Model: E305
  • Color classification: six-axis four-axis power suits power suit paperback edition (800KV, 4S) paperback edition (960KV, 3S)


__________