Huawei | Glory ring zero | smart bracelet watch |

Huawei | Glory ring zero | smart bracelet watch |
 

Product description:

Product parameters:

  • Brand: Huawei / Huawei
  • Name: zero
  • Short-wrist band 'spot the same day' khaki short wrist band 'spot the day of hair' black long wristbands 'spot the day of hair'