New models | Yunguang 368 electric binding machine | Automatic belt line | Binding machine financial | Voucher punching machine

New models | Yunguang 368 electric binding machine | Automatic belt line | Binding machine financial | Voucher punching machine
37.04USD
 

Product description:

Product parameters :

  • Binding machine brand : Guang Yun
  • Model: 168 New


Yun Guang 168 new binding machine 2015