Shuangmu SM-1S financial binding machine accounting punch binding machine riveting pipe binding machine hot riveting certificate binding machine

Shuangmu SM-1S financial binding machine accounting punch binding machine riveting pipe binding machine hot riveting certificate binding machine
 

Product description:

Product parameters:

  • Binding machine brand: Shuangmu
  • Model: Double wood SM-1S binding machine