Bonsai B30 financial voucher binding machine | accounting manual drilling machine | hot melt riveting tube binding machine

Bonsai B30 financial voucher binding machine | accounting manual drilling machine | hot melt riveting tube binding machine
 

Product description:

Product parameters:

  • Binding Machine Brand: bonsaii / bonsai
  • Model: B30