Haopu | Comb | Binding machine | Clip Book information Binding manual binding machine | Paper drilling machine

Haopu | Comb | Binding machine | Clip Book information Binding manual binding machine | Paper drilling machine
 

Product description:

Product parameters:

  • Binding machine Brand: HOPU / Haopu
  • Model: HP118