[Digital Electronics] - [Office Supplies]

Lei Sheng S-12 | Comb Binding Machine | Apron Binding Machine | Binding Machine | Binding | 21 holes |

Lei Sheng S-12 | Comb Binding Machine | Apron Binding Machine | Binding Machine | Binding | 21 holes |
Product code: 26510400030
Unit price 31.62$
Sold quantity 16
Available stock 639

Product parameters:

  • Binding machine brand: Rayson / thunder
  • Model: S-12


Area: Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Anhui, Fujian, Jiangxi, Hubei, Henan; The rest of the region bear part of the postage.