Thermistor NTC5D-20

Thermistor NTC5D-20
 

Product description:

Shenzhen Yao Feng Technology Co., Ltd.
Tel: 0755-36936813 / 13534079884 Ho Xiao Yi QQ: 1660241460 E-mail :. Hexiaoyi2010 @ 126 com Fax : 0755-2810676
NTC5D-5 NTC10D-5 NTC20D-5 NTC5D-7 NTC8D-7 NTC10D-7 NTC12D-7 NTC16D-7 NTC20D-7 NTC22D-7NTC33D-7 NTC3D-9 NTC4D-9 NTC5D-9 NTC6D-9NTC8D-9 NTC10D-9NTC12D- 9NTC16D-9NTC20D-9NTC22D-9 NTC30D-9 NTC33D-9 NTC50D-9 NTC60D-9NTC2.5D-11NTC3D-11NTC4D-11 NTC5D-11NTC6D-11NTC8D-11 NTC10D-11 NTC12D-11NTC16D-11NTC20D-11NTC22D-11 NTC30D-11 NTC33D -11 NTC1.3D-13 NTC1.5D-13NTC3D-13NTC4D-13NTC5D-13 NTC6D-13NTC7D-13NTC8D-13 NTC10D-13 NTC12D-13NTC16D-13NTC20D-13NTC30D-13NTC6D-15NTC7D-15NTC8D-15NTC10D-15NTC12D-15NTC15D-15NTC16D- 15NTC20D-15 NTC30D-15NTC33D-15 NTC47D-15 NTC50D-15NTC0.7D-20NTC2.2D-20NTC1.3D-20NTC1.3D-20 NTC2.5D-20 NTC3D-20 NTC5D-20 NTC6D-20NTC8D-20NTC10D-20NTC12D-20NTC16D -20NTC3D-25NTC5D-25NTC8D-25 NTC10D-25