Harvester Crawler400*90*46

Harvester Crawler400*90*46
 

Product description:

size links MACHINE MODEL

350X90 40-48 (MACHINE MODEL: YANMAR, WORD, FOTON SANLIAN, HUZHOU.

FENGLING, WUSHAN, XINGGUANG, JINLANG, ZHUJIANG, JINWA, GUILIAN)

400X90 46-48 (MACHINE MODEL: FOTON, WORD, LIULIN, SANLIAN.)

400X90 40-48 (MACHINEMODEL: HUZHOU1#, KUBOTA: PRO481488588TAIHU1450, WORD.

TONGYANG3550, ISEKI, FENGLING)

450X90 42-56 (MACHINEMODEL: TONGYANG5050, TONGYANG6000 LG, KUBOTA)

350X90 42 (MACHINE MODEL: YANMAR: CE-1, PEOPLE: 1#)

400X90 42-46 (MACHINEMODEL: YANMAR: CE-2, PEOPLE: 2#)

425X90 47 (MACHINE MODEL: YANMAR : AG-600, PEOPLE: 3#)