α- Arbutin

α- Arbutin
 

Product description:

About Products

English name

Lingeba α-Arbutin


Product Chinese Name

Linge Bei Aer hair arbutin


INCI (CTFA) name

Alpha- Arbutin


EU product tag name

Alpha-Arbutin (EU-Labeling Name)


CAS Number

84380-01-8


Other Names

α- or α- bearberry myricitrin phenolic glycosides, α- bearberry leaf glycosides, α- Arbutin


Chemical Name

4-hydroxyphenyl -α-D- glucopyranoside


Formula

C12H16O7


MW:

272 g / mol