Q version of the creative Five Road God of Wealth car Decoration | Maitreya Buddha Kuan Kuo Buddha Buddha Guanyin cartoon decoration

Q version of the creative Five Road God of Wealth car Decoration | Maitreya Buddha Kuan Kuo Buddha Buddha Guanyin cartoon decoration
 

Product description:

Product parameters:

  • Function: Lucky
  • Brand: Xin Yi-long
  • Model: BJ0001
  • Color Category: ingot laughed coins laughing gold ingot Fortuna copper coins Fortuna Fortune Fung Weng Lu Xian Weng Shou Xianxian Weng Xiancao Weng Zhao Bao Fengsheng wealth into the Ying Ying-fu welfare city Xinglong satisfied rich Guanyin Tang Monkey Sun Wukong pig monk Guan Shiguan Liu Bei Zhang Fei
  • Shape: Other