Electric kettle CL2015MB

Electric kettle CL2015MB
 

Product description:

Electric kettle CL2015MB


Name : CL2015MB

Product Category : Fast electric kettle series
Product Name: electric kettle
Product Specifications : 220-240V ~ 50HZ 1500W 1.5L