SANYO DB-L

SANYO DB-L
 

Product description:

SANYO DB-L
SANYO DB-L
SANYO DB-L
Replacement Digital Camera Battery for SANYO DB-L80

Product Code: DB-L80
Products type: Li-ion
Volts: 3.7 V
Capacity: 740 mAh
Weight: 16 g
Dimension: 39.3 x 31.2 x 5.7 mm
Color: Black
Replacement Digital Camera Battery for SANYO DB-L80

Product Code: DB-L80
Products type: Li-ion
Volts: 3.7 V
Capacity: 740 mAh
Weight: 16 g
Dimension: 39.3 x 31.2 x 5.7 mm
Color: Black
New, 1 year warranty

SANYO DB-L80 digital camera battery Compatible original Battery Code:
PENTAX
D-LI88
SANYO
DB-L80
SANYO DB-L80 digital camera battery Fit with below:
PENTAX
Optio WS80 Optio P70 Optio P80
SANYO
DMX-CG10 VPC-X1200 VPC-CG10BK
VPC-CG10P VPC-CG10GX VPC-CG10