Lenovo ASM 92P1142 battery

Lenovo ASM 92P1142 battery
 

Product description:

Lenovo ASM 92P1142 battery
Lenovo ASM 92P1142 battery
Lenovo ASM
Lenovo ASM 92P1142 battery

Replacement Lenovo ASM 92P1142 Laptop Battery

Options:

 • 10.8V-4400mAh
 • 10.8V-6600mAh
 • 10.8V-7800mAh

Lenovo ASM 92P1142 Battery fit following Part No.:

 • 40Y6799
 • ASM 92P1138
 • ASM 92P1140
 • ASM 92P1142
 • FRU 42T4504
 • FRU 42T4513
 • FRU 42T5233
 • FRU 92P1137
 • FRU 92P1139
 • FRU 92P1141

Lenovo ASM 92P1142 Battery fit following Model:

 • THINKPAD R60
 • THINKPAD R60E
 • THINKPAD T60