دو مثلث چند هدف قفسه

دو مثلث چند هدف قفسه
6.23USD
 

Product description:

وضعیت: نام تجاری جدید

اندازه: 18 cm X 18 cm X 4.5 cm

وزن: 0.4 کیلوگرم

مواد: پلاستیک

رنگ: بعنوان عکس

SKU: 901959-A08-05-03

توجه: رنگ تصاویر توسط مانیتور های مختلف تنظیم متفاوت است ممکن است. همه عکس ها عکس واقعی سهام است.

وضعیت: نام تجاری جدید

اندازه: 18 cm x 18 cm x 4.5 سانتی متر

وزن: 0.4 کیلوگرم

مواد: پلاستیک

رنگ: بعنوان عکس

SKU: 901959-A08-05-03

توجه: با توجه به مانیتور مختلف تنظیمات رنگ اما همه عکس از تصاویر، لطفا مطمئن باشید خرید ممکن است در نتیجه.