پوسته رنگارنگ G4IPHONE سیلیکون تلفن

پوسته رنگارنگ G4IPHONE سیلیکون تلفن
0.73USD
 

Product description:

پر توضیحات رتبهدهی نشده است!

نام محصول : برای مورد اپل آی فون 4G سیلیکون

وضعیت: جدید

مواد سیلیکون ، احساس راحتی

طراحی شده برای اپل آی فون 4G

حفاظت از تلفن همراه خود را از گرد و غبار، آسیب ضربه

هر رابط کاربردی طراحی توخالی بدون جدا شدن

مواد: سیلیکون

رنگ: گل سرخ

بسته بندی شامل:

1 * برای مورد آیفون 4G سیلیکون