[مرحله روشنایی / تجهیزات] - [تجهیزات مرحله] - [دیگر مرحله تجهیزات]

به دود دستگاه مه WS- PT011

به دود دستگاه مه WS- PT011
  • به دود دستگاه مه WS- PT011
  • به دود دستگاه مه WS- PT011
  • به دود دستگاه مه WS- PT011
کد محصول: 17180000001
قیمت واحد: 680 CNY  (99.07 USD)
قیمت واحد: به ازای هر قطعه
حداقل سفارش:
سایر اطلاعات: 1800KG سفید
بازدید از فروشگاه من

محصولات NO .: WS- PT011

ولتاژ: AC 220V / 240V 50-60HZ
قدرت: 1500W / 2000W / 3000W
زمان پیش گرم : 10 دقیقه
پوشش دود: 6200 متر مکعب است. فوت / دقیقه
مدل کنترل : کنترل DXM512 / سیم / کنترل از راه دور / زمان بندی و جیره شاهد ( اختیاری)
مخزن: 1.2 L
حجم: 660 * 355 * 450mm
وزن: 18KG