[تمیز کردن / تجهیزات حفاظت از محیط زیست] - [تجهیزات تصفیه / قطعات] - [دیگر تجهیزات تصفیه / قطعات]

1250 ون فیلتر

1250 ون فیلتر
  • 1250 ون فیلتر
کد محصول: 16790000001
قیمت واحد: قیمت قابل مذاکره
قیمت واحد: به ازای هر قطعه
حداقل سفارش:
سایر اطلاعات:
بازدید از فروشگاه من

1250 ون فیلتر


فیلتر پرس محفظه XY1250 (فشرده سازی هیدرولیک، بسته بندی، اتوماسیون)

مدل

منطقه فیلتر متر2

ظرفیت کل از L محفظه فیلتر

صفحات اندازه قاب میلی متر

صفحات میلی متر ضخامت

تعداد رایانه های شخصی فیلتر

ضخامت کیک میلی متر

ابعاد L * W * H میلی متر

کیلو وات قدرت موتور

فشار فیلتراسیون مگاپاسکال

وزن کل
کیلوگرم

X Y100 / 1250-U

100

1500

1250x1250

60

38

30

5279x1790x1725

3

1

7750

X Y112 / 1250-U

112

1680

1250x1250

60

43

30

5584x1790x1725

3

1

8100

X Y125 / 1250-U

125

1875

1250x1250

60

48

30

5589x1790x1725

3

1

8430

X Y140 / 1250-U

140

2100

1250x1250

60

54

30

6255x1790x1725

3

1

8850

X Y160 / 1250-U

160

2400

1250x1250

60

62

30

6743x1790x1725

3

1

9390

X Y180 / 1250-U

180

2700

1250x1250

60

69

30

7170x1790x1725

3

1

9860

X Y200 / 1250-U

200

3000

1250x1250

60

77

30

7658x1790x1725

3

1

10420

X Y224 / 1250-U

224

3360

1250x1250

60

86

30

8207x1790x1725

3

1

11040

X Y250 / 1250-U

250

3750

1250x1250

60

96

30

8817x1790x1725

3

1

11720

مطبوعات XZ1250 فیلتر محفظه اتوماتیک (فشرده سازی هیدرولیک؛ تخته رسم خودکار؛ بازوی واریسی سرباره آزادسازی)

مدل

منطقه فیلتر متر2

ظرفیت کل از L محفظه فیلتر

صفحات اندازه قاب میلی متر

صفحات میلی متر ضخامت

تعداد رایانه های شخصی فیلتر

ضخامت کیک میلی متر

ابعاد L * W * H میلی متر

کیلو وات قدرت موتور

فشار فیلتراسیون مگاپاسکال

وزن کل
کیلوگرم

X Z100 / 1250-U

100

1500

1250x1250

60

38

30

5279x1790x1975

3

1

8740

X Z112 / 1250-U

112

1680

1250x1250

60

43

30

5584x1790x1975

3

1

9210

X Z125 / 1250-U

125

1875

1250x1250

60

48

30

5889x1790x1975

3

1

9690

X Z140 / 1250-U

140

2100

1250x1250

60

54

30

6255x1790x1975

3

1

10260

X Z160 / 1250-U

160

2400

1250x1250

60

62

30

6743x1790x1975

3

1

11020

X Z180 / 1250-U

180

2700

1250x1250

60

69

30

7170x1790x1975

3

1

11680

X Z200 / 1250-U

200

3000

1250x1250

60

77

30

7658x1790x1975

3

1

12440

X Z224 / 1250-U

224

3360

1250x1250

60

86

30

8207x1790x1975

3

1

13300

X Z250 / 1250-U

250

3750

1250x1250

60

96

30

8817x1790x1975

3

1

14250

مطبوعات XZG1250 فیلتر غشایی ون اتوماتیک (فشرده سازی هیدرولیک؛ تخته رسم خودکار؛ بازوی واریسی سرباره آزادسازی)

مدل

منطقه فیلتر متر2

ظرفیت کل از L محفظه فیلتر

صفحات اندازه قاب میلی متر

صفحات میلی متر ضخامت

تعداد رایانه های شخصی فیلتر

ضخامت کیک میلی متر

ابعاد L * W * H میلی متر

کیلو وات قدرت موتور

فشار فیلتراسیون مگاپاسکال

وزن کل
کیلوگرم

X ZG100 / 1250-U

100

1500

1250x1250

60

38

30

5469x1790x1975

3

1

9210

X ZG112 / 1250-U

112

1680

1250x1250

60

43

30

5794x1790x1975

3

1

9730

X ZG125 / 1250-U

125

1875

1250x1250

60

48

30

6129x1790x1975

3

1

10280

X ZG140 / 1250-U

140

2100

1250x1250

60

54

30

6525x1790x1975

3

1

10940

X ZG160 / 1250-U

160

2400

1250x1250

60

62

30

7053x1790x1975

3

1

11800

X ZG180 / 1250-U

180

2700

1250x1250

60

69

30

7510x1790x1975

3

1

12540

X ZG200 / 1250-U

200

3000

1250x1250

60

77

30

8038x1790x1975

3

1

13420

X ZG224 / 1250-U

224

3360

1250x1250

60

86

30

8637x1790x1975

3

1

14400

X ZG250 / 1250-U

250

3750

1250x1250

60

96

30

9297x1790x1975

3

1

15480