[کشاورزی / ماشین آلات مواد غذایی] - [ماشین آلات کشاورزی] - [دیگر ماشین آلات کشاورزی]

تامین ماشین فرز

تامین ماشین فرز
  • تامین ماشین فرز
کد محصول: 16620000001
قیمت واحد: 1500 CNY  (218.11 USD)
قیمت واحد:
حداقل سفارش:
سایر اطلاعات: 13000KG رنگ سبز
بازدید از فروشگاه من

تامین 6NF -9 صادرات ( NF400 ) فرز