فریب GT- BIO 5G S- هذلولی قاشق (طلا)

فریب GT- BIO 5G S- هذلولی قاشق (طلا)
3.69USD
 

Product description:

  • 5G S- هذلولی فریب قاشق برای ماهیگیری
  • طراحی بدن بلند و باریک به منظور کاهش مقاومت هوا
  • با پر و پولک دوزی به سهولت مسیر بیشتر
  • اثر انعکاس خوب
  • سرعت های مختلف بکسل عملکرد پویا در آب ایجاد ، از چرخش، نوسان به سیگموئید شنا
  • ایده آل برای جذب ماهی قزل آلا، ماهی قزل آلا
  • با سختی سه قلاب
  • لوازم جانبی بزرگ برای استفاده ماهیگیری
جزئیات بسته بندی
وزن: 19.26 گرم
حجم: 13.00 * 4.00 * 2.00 سانتی متر
بسته شامل
* فریب 5G S- هذلولی قاشق