New version of RMB | Shengtu | B-type bank special | Dianchao Ji | Yanchao Ji | mixing point | charging vehicle | portable

New version of RMB | Shengtu | B-type bank special | Dianchao Ji | Yanchao Ji | mixing point | charging vehicle | portable
 

Product description:

Product parameters:

  • Product Name: Sheng T / Sheng diagram JBYD-100 ...
  • Level: Class B
  • Color classification: Tu Haojin carbon crystal silver yellow
  • Brand: Sheng · T / Sheng plans
  • Model: JBYD-1000 (B)


The new version of the RMB Shengtu chart B Bank - specific Dianchao Ji Yanchao Ji mixed - point charging car portable