تامین نوار KTV محصولات اجرای مرحله CA حرفه ای

تامین نوار KTV محصولات اجرای مرحله CA حرفه ای
 

Product description:

شرح مفصل
کاربرد: برای تقویت کننده چند اتاق ، نوار موسیقی ، به طور خاص، می توانید یک کلوپ شبانه دیدار ، نیاز به اجرای زنده و موارد دیگر


ویژگی های محصول:

CA آمپلی فایر سری با استفاده از H راندمان بالا ؛؛ مدار تقویت کننده حرفه ای با ثبات و عملکرد قابل اعتماد
نوع کامل، شما می توانید سبک های مختلف از قدرت را انتخاب کنید .
ظرفیت بار فوق العاده، سر و صدای کم .
ساخته شده در متقاطع تغییر ( 150Hz ) , می توانید به طور مستقیم ساب ووفر متصل است.
ساخته شده در عملکرد فشرده سازی محدود ، اطمینان از سیستم کار می کند ؛ رها اعوجاج شما .