[زیبایی / مراقبت شخصی] - [زیبایی / محصولات مراقبت شخصی] - [ابزار هنر بدن]

مجموعه های تلفن 2467

مجموعه های تلفن 2467
  • مجموعه های تلفن 2467
کد محصول: 15830000001
قیمت واحد: قیمت قابل مذاکره
قیمت واحد: به ازای هر قطعه
حداقل سفارش:
سایر اطلاعات:
بازدید از فروشگاه من
  • جیب تلفن همراه با کیفیت بالا مواد پنبه بافی ساخته شده با هم، رنگ ، و ویژگی های نقوش کارتونی بر روی سطح. الگو می تواند سفارشی. می توان آن را مورد استفاده در یک کاربر تلفن همراه به حمل قرار داده است، بلکه مانع از ورود ذرات تلفن داخلی
  • جیب تلفن همراه با کیفیت بالا مواد پنبه بافی ساخته شده با هم، رنگ ، و ویژگی های نقوش کارتونی بر روی سطح. الگو می تواند سفارشی. می توان آن را مورد استفاده در یک کاربر تلفن همراه به حمل قرار داده است، بلکه مانع از ورود ذرات تلفن داخلی