24V15A LED power supply 350W switching power supply 24V transformers S-350-24

24V15A LED power supply 350W switching power supply 24V transformers S-350-24
16.25USD
 

Product description:

Product parameters:

  • Brand: Mwish
  • Model: S-350-24
  • Modulation mode: pulse width modulation
  • Connection: full-bridge
  • Features: power transformer


Package mail only Shanghai, yunda, courier, shop yourself automatically invoiced cannot be mail, I hope you understand

In Sichuan, Shaanxi, Heilongjiang, Tianjin, Shandong, Henan, Shanxi, Yunnan, Fujian, Guizhou, Zhejiang, Hebei, Jilin, Jiangxi, Beijing and Anhui, Chongqing, Liaoning, Guangdong, Hunan, Shanghai, Jiangsu, Hubei

Need to make up the difference in other parts